Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Обговорення проекту Закону України ПРо внесення змін до Ктнституції України - Колектив авторів.Аннотация.Главная >> Конституционное право Украины >> Обговорення проекту Закону України ПРо внесення змін до Ктнституції України - Колектив авторів.image

Аннотация


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!До конституційної реформи

Обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України»

Міністерство освіти і науки України та Міністерство юстиції України організували і провели науково-практичиу конференцію на тему «Конституційний устрій держави» (8 травня 2003 p., Київ), де було докладно обговорено проект Закону «Про внесення змін до Конституції України». В роботі конференції взяли участь відомі фахівці, насамперед вчені-юристи, експерти з багатьох актуальних проблем, які були винесені на обговорення конференції.

Відкриваючи конференцію, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького Ю.Шемшученко зазначив, що в Україні завершується всенародне обговорення президентського проекту «Про внесення змін і доповнень до Конституції України». Це зумовило потребу ще раз обговорити найбільш важливі проблемні питання, що стосуються майбутнього конституційного устрою нашої держави. «Я сподіваюся, — зазначив Ю.Шемшученко, — що робота конференції буде ще одним кроком до вирішення надзвичайно актуальних проблем, пов'язаних з політичною реформою в країні і конституційною реформою, яка є, по суті, серцевиною політичної реформи України».

Доктор технічних наук, академік НАН України М.Згуровський у ϲʙᴏєму виступі зазначив: «Обговорення даного проекту пройшло у більшості підрозділів (кафедр) НТУУ «КПІ». В ньому взяли участь 73% усіх співробітників, студентів, науковців, тобто 33 тис. осіб, які працюють та навчаються в «КПІ». Науково-дослідним центром прикладної соціології було проведено конкретно-соціологічне дослідження з вузлових питань пропонованої реформи.
Стоит отметить, что оскільки НТУУ «КПІ» є маленькою моделлю суспільства, де представлені усі версти населення за віковою ознакою, за статтю, за соціальним походженням, за національністю, і враховуючи те, шо репрезентативність цього дослідження була досить високою з точки зору соціологічної науки, то похибка відповідей (настроїв) становить не більше 2,5%. Ці результати надані в Міністерство освіти та науки і Міністерство юстиції України, і вони будуть надані всім бажаючим, охочим ознайомитися з нашим ставленням до цих проблем».

«Двопалатний парламент: сьогодення чи перспектива» — тема виступу доктора юрид. наук, член-кор. АПрН України М.Козюбри. «Я не був палким прихильником двопалатного парламенту, як не був і його противником. Питання настільки складне, що тут, дійсно, треба враховувати дуже і дуже багато факторів. Але все ж таки з групою, яка працювала над проектом Конституції, враховуючи проекти інших конституцій, був розроблений один з варіантів двопалатного парламенту. Він на певному етапі був відхилений. Після того я висловлював думку, що у більш стабільній і спокійній обстановці, ніж вона була при прийнятті Конституції України, варто було б повернутися до ідеї двопалатного парламенту. Я не буду заглиблюватися, наскільки нині назріла політична ситуація в Україні для двопалатного парламенту. Хотів би коротко, буквально штрихами, зупинитись на тих позитивних рисах, які б могли мати місце при запровадженні двопалатного парламенту. Мотивів, які схиляють до можливості запровадження такого парламенту в Україні, можна навести декілька:

1. У світі на сьогодні існує десь понад 60 країн, які мають двопалатний парламент. При цьому, якщо брати до уваги Європу, а ми маємо орієнтуватися саме на Європу, то всі без винятку великі європейські держави, в яких нараховується десь понад 20 мільйонів населення, є двопалатними. Двопалатний парламент може стати на перешкоді різкій зміні політичного курсу.

2. Двопалатний парламент здатний сприяти оптимізації законодавчого процесу, забезпечити більш високу якість законів. Верхня палата, в зв'язку з притаманними їй властивостями, могла б стати ϲʙᴏєрідним фільтром у разі прийняття верхньою палатою поквапливих чи сміливих рішень. Більше того, верхня палата здатна забезпечити певну рівновагу державному механізму, як свідчить знову ж таки той же європейський досвід.
Интересно отметить, что там, де існують політичні проблеми між виконавчою і законодавчою владою, зокрема між президентом і парламентом, там двопалатний парламент сприяє більшій збалансованості влади.

Разом з тим досвід держав з двопалатним парламентом підтверджує, що він має як позитивні риси, так й істотні недоліки. І що переважатиме — негатив чи позитив — залежить від багатьох чинників. Важно заметить, что одним з основних є чітке усвідомлення конкретної мети запровадження двопалатного парламенту. Якщо звернутись до європейського досвіду, зокрема, якщо говорити про Федеративну Республіку Німеччину, то двопалатний парламент насамперед служить забезпеченню стабільності федерального устрою цієї держави. Коли взяти досвід Італії й Іспанії, то двопалатний парламент забезпечує там поєднання дійсно загальнодержавних інтересів, запобігає відфільтрованим тенденціям в унітарних державах, які особливо відчутні як в Іспанії, так і в Італії. Щоправда, Іспанію інколи тепер називають уже федерацією.

Більшість держав запроваджує другу палату з метою урівноваження емоцій, а інколи -агресивності нижньої палати. Розважливістю, мудрістю, якоюсь мірою консервативністю верхньої палати забезпечується стабільність державного курсу незалежно від зміни політичної орієнтації нижньої палати. Повторюю, що це притаманне більшості країн, які запровадили двопалатний парламент. Якщо ця мета чітко не визначена, двопалатний парламент може відверто проявити ϲʙᴏї негативні риси. Такий парламент може виявитись гальмом для законодавчого процесу, уповільнити його; може викликати суперечності між палатами особливо тоді, коли їх повноваження неврівноважені, як це має місце в законопроекті; коли немає погоджувальних механізмів, як це знову ж таки має місце в законопроекті. І нарешті те, що має враховуватись при запровадженні двопалатного парламенту, ще один істотний фактор: двопалатний парламент справді може бути стимулом для неконтрольованої федералізації країни, особливо за умови формування верхньої палати. Мені довелось слухати виступ одного із фахівців-істориків з цього приводу, який наголошує на тому, що, мовляв, якщо влада місцевих державних адміністрацій буде обиратися населенням і вони будуть посідати відповідні місця у верхній палаті, палаті регіонів, то це сприятиме консолідації регіональних загальнодержавних інтересів. Мені здається, що тут є велика проблема, щоб це дійсно не призвело до неконтрольованої стерилізації.

Мета запровадження верхньої палати, на мій погляд, в законопроекті чітко не визначена, і є прагнення поєднати все. Я не проти поєднання.
Стоит отметить, что основна мета все ж таки в якійсь мірі служить різним цілям. Двопалатний парламент і, що головне, невизначена процедура формування верхньої палати породжує, вважаю, небезпідставні підозри у суспільстві. Справа в тому, що за обсягом ϲʙᴏїх повноважень палату регіонів, безперечно, слід віднести до категорії так званих сильних палат. Вона може повертати законопроект нижньої палати, без її згоди рішення парламенту не може, по суті, бути прийняте. Це основні моменти, які характеризують цю сильну палату. Європейські й інші розвинуті країни практично не знають формування верхніх палат за посадами чи за призначеними частинами. Той же європейський досвід підтверджує необхідність не тільки різних процедур формування верхньої і нижньої палат, а й розведення їх у термінах. Здебільшого верхня палата обирається на більший термін, ніж нижня, щоправда найчастіше з юридичної градації. За законопроектом же вибори до обох палат відбуваються одночасно, до того ж в один рік з виборами Президента, що теж, на мій погляд, не узгоджується з європейськими демократичними традиціями формування парламенту і вищих органів державної влади загалом.

На мою думку, у суспільстві відсутня довіра до влади, довіра між більшістю опозицій, звідси багато політичних емоцій, підозр у нечесній грі, переслідування особистих інтересів, принаймні там, де їх могло б і не бути. Я наведу приклад: практика розпуску лише однієї нижньої палати дуже поширена в світі, зокрема, в Європі сприймається багатьма політиками як щось таке, що має метою вузько корпоративні інтереси. І призначення верхньої палати з подачі, як правило президента, відповідних посадових осіб теж досить поширене в Європі, але знову ж таки на фоні названих недоліків це сприймається як негатив. Тому на сьогоднішній день ні політична еліта, ні суспільство в цілому до впровадження двопалатного парламенту не готові. І це робити зарано, і для цього слід почекати кращих, більш стабільних, більш спокійних часів, коли можна було б повернутися до цього надзвичайно складного питання, яке інколи небезпідставно називають одним з найскладніших питань конституційного права».

Доктор юрид. наук, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, віце-президент АПрНУ О.Копиленко зупинився на «Національних традиціях у конституційному будівництві». «Наша історична традиція, — зазначив він, — дає нам багато прикладів, над якими варто замислитися, в тому числі це стосується і наших нинішніх подій і цієї реформи. Проблема нинішньої конституційної реформи — це проблема переходу від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської влади. У 17-і та 18-і роки минулого століття в Україні йшов пошук моделі суто парламентської держави. Друга Директорія вже була моделлю того, що ми тепер називаємо президентсько-парламентською державою».

Про «Конституційна правову реформу в аспекті становлення конституціоналізму» йшлося у виступі доктора юрид. наук, професора Ю.Тодики. «Сьогодні ми обговорюємо цікаву і дуже важливу проблему, але це, мабуть, говорить про те, що ми з вами одна з запо-літизованих націй у світі, — наголосив він. — Ми ніяк не можемо поділити владу для того, щоб нормально функціонувало суспільство і держава. Якби нашу Конституцію дати в іншу країну, то, мабуть, і не треба було б змінювати цієї Конституції. А сьогодні і верховна влада і Президент — усі вважають, що Конституцію потрібно змінювати. Разом з тим майже половини законів — тих, які є підпоркою для Конституції, немає. Цивільний кодекс сьогодні ще не запрацював, а Цивільний кодекс — це мала Конституція. Не могли нормально запрацювати інститути власності, тобто ситуація в даному разі така, що Конституції не дали можливості запрацювати так, як вона повинна працювати. Внесення змін до Конституції не назріли, оскільки в нас не досить нормально спрацьовує державний механізм. Нам важко формувати цивілізоване громадянське суспільство — тому поставимо питання про зміну Конституції. Йдеться про формування конституціоналізму. Розуміти це поняття можна по-різному. На мій погляд, це насамперед наявність Конституції. І вона у нас є і, вважаю, вона відповідає європейським і світовим стандартам, хоча є й певні хиби. Наприклад, перша стаття — «Україна суверенна і незалежна держава». Якщо вона незалежна, то вона й суверенна. Незалежна — це елемент суверенності держави. Наступне — чи є в нас повага до Конституції? На жаль, статистичне дослідження показало, що 50% наших громадян навіть не відкривали ніколи Конституції. У нас немає конституційної культури, а будь-яка правова культура починається з культури Конституції та поваги до неї як до особливої соціальної цінності, оскільки вона визначає парадигму розвитку всієї правової системи держави. І третій елемент конституціоналізму — це політико-правова практика і втілення Конституції в життя. Норми Конституції є нормами прямої дії. Про це досить часто забувають наші судові органи.

Можна мати найкращу Конституцію, та якщо рівень конституційної культури буде низьким, якщо конституційні норми не будуть виконувати не тільки пересічні громадяни, а й політичні лідери, якщо буде конфронтація між владами і структурами, то можна десять разів на рік змінювати Конституцію, але нічого доброго з цього не буде. Тобто — я за системний підхід. Змінюючи Конституцію, треба, мабуть, змінювати і правосвідомість людей. Тільки тоді у нас щось нормально запрацює.

І вже більш конкретно по тексту законопроекту. Насамперед повинна бути системність у зміні Конституції. В проекті, що пропонує Президент, є поняття «постійна парламентська більшість». Чи не внесемо ми в Конституцію свій вклад, дописавши таке поняття? У жодній конституції цього немає.

У ϲʙᴏєму виступі «Історична традиція та ментальність нації як передумова конституційного ладу» доктор юрид. наук, професор, академік АПрН України М.Костицький поставив запитання: «Чи є можливість за допомогою комп'ютера проробити і змоделювати наслідки чи зміни в суспільстві, які потягнуть за собою зміни і доповнення в Конституції? Які наслідки чекають на нас при змінах та доповненнях до Конституції в сферах науки, політики, права, економіки, культури?» — тут є ряд серйозних проблем. І тому в мене постає запитання: «Скажіть, будь ласка, чи працювали над проектом зміни Конституції філософи, психологи?» Я не чув, щоб хоч один з інститутів психології брав участь у проекті. І тому я хотів би як професор висловити ϲʙᴏї міркування. Якщо ми говоримо про Конституцію і зміни до Конституції, формування Конституції, то варто нагадати, що ми рекордсмени у справі конституційного будівництва. За моїми підрахунками, ми вже маємо 12 конституцій, а США має одну конституцію і десь близько 20 поправок, Франція має 5 конституцій, Німеччина

3—4 конституції. Якщо ніхто не заперечує, що Конституція є теоретичний і в той же час практичний документ, то перший і четвертий універсали Центральної Ради можна трактувати як Конституції, Конституцію 29 квітня 1918 року — як Конституцію, Закон «Про тимчасовий державний устрій» — як конституційний акт і так далі. В основі права, в основі законодавства і, зокрема, конституційного права повинні лежати фундаментальні засади. І останніми є рівень культури нації, рівень її самоорганізованості, а також історичний досвід державних інституцій.

Конституційні зміни є об'єктивними, і в інших державах це йде послідовно. Ми могли б це зробити через систему Конституційного Суду. Є така форма — поповнення тих прогалин, які можуть виникати в нашій Конституції.

Вже сьогодні можна говорити, зазначив доктор юрид. наук, професор, член-кор. АПрН України А.Заєць, висвітлюючи обговорення законопроекту, про певні результати. Ідея доцільності реформування політичної системи і вдосконалення форми державного управління оволоділа суспільним загалом. Про це свідчить кількість пропозицій, яка надійшла до Міністерства юстиції від різноманітних учасників обговорення і учасників парламентських слухань, які відбулися цього року. Тому можна говорити, що здійснення політичної реформи є достатньо важливою подією після прийняття нової Конституції України. Обговорення засвідчило неоднозначне ставлення його учасників до положень проекту, тобто не було абсолютних заперечень, як і схвалень. Переважна більшість учасників обговорення проекту єдина в такому стратегічному напрямі — втілити в конституційних нормах ідею вдосконалення відносин і збалансованості повноважень органів влади. Така ідея реформи, по суті, передбачає наближення України до європейських і світових стандартів організації державної влади. Ще один аспект, який проявляється в ході всенародного обговорення, — це вирішення актуальних питань взаємодії уряду і парламенту, їх спільної відповідальності за стан справ у суспільстві, тому пропонують перегляд обсягів повноважень органів державної влади.

Ще одна теза, яка теж рельєфно проявляється, — це прагнення до прозорості влади, цивілізованості і демократизму, оскільки питання політичної реформи є, по суті, не внутрішньою проблемою влади, а проблемою загалом суспільства.

Найбільш активно обговорюється ідея двопалатного парламенту. Далеко неоднозначними є погляди на питання доцільності закріплення у Конституції України парламентської більшості. Дуже великий масив відгуків стосується проблем формування уряду.

Пропонується, зокрема, зменшити чисельність Державних Зборів до 200. Є пропозиції щодо строків проведення виборів Президента України, народних депутатів, депутатів місцевих рад, сільських, селищ, міських регіонів; щодо запропонованого проектом збільшення вікового цензу стосовно суддів Конституційного та Верховного Суду України, а також зменшення терміну повноважень суддів до 4, 5, 6, років тощо.

Про «Обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» в закладах освіти» повідомив доктор юридичних наук, професор В.Журавський. «Я дуже задоволений, що еліта зібралася на обговорення цього проекту, оскільки від нас багато що залежить. Сьогодні можна сказати, що політична реформа не дійшла одного висновку: як рухатися далі. Чи мав Президент право на указ про винесення на всенародне обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України»? Безперечно, мав, і це право йому надане Конституцією. Як прореагувало на це наукове середовище освітян? Можна сказати - з розумінням. Станом на 8 травня взяли участь у обговоренні цього документа 369 вищих навчальних закладів 1-го—4-го рівня акредитації, 12 самостійних наукових установ, 108 наукових установ у вузах, 33 підприємства, 957 професійно-технічних училищ, підпорядкованих Міністерству освіти та науки України. Дискусії з приводу політичної реформи відбулися в 12 893 колективах, внесено понад 2 тис. пропозицій освітян. І що цікаво — всі вони націлені не на прийняття нового документа, а на внесення змін та доповнень до чинної Конституції. Можна фіксувати ще одну річ: підтримка зміни президентсько-парламентської на парламентську республіку.
Стоит отметить, что освітяни висловлюють думку, що треба спробувати перейти до парламентської республіки. Я сподіваюсь, що всі слушні пропозиції будуть враховані в подальшій роботі.

«Конституційні основи організації державної влади України» стали темою виступу доктора юрид. наук, член-кор. НАН України В.Погорілка. «Насамперед реформа стосується народовладдя і, зокрема, виборів, — підкреслив він. — У цьому плані передбачається ряд проблем, зокрема, одночасність проведення виборів, перехід до пропорційної виборчої системи та ін. Не все тут заслуговує на безумовну підтримку, насамперед одночасність виборів. Тут уже констатувалось, що це сумнівно, але й привабливо. Важно заметить, что одночасність виборів означає, що протягом року практично всі органи влади працюватимуть не на повну силу, максимум за півроку вони припиняють роботу, а вступають в дію органи влади сповна тільки через півроку після виборів. Це знизить діяльність органів влади протягом року. Щодо пропорційної виборчої системи, то в цілому, вважаю, це конструктивна ідея серед ідей про вдосконалення форм безпосереднього народовладдя. Перехід до пропорційної виборчої системи — це, по-перше, структуризація парламенту. Сучасний парламент у більшості країн світу структу-рований, по-друге, — це перехід до створення реальної парламентської більшості й на партійній основі, це формування уряду парламентом і, головне, це створення або виникнення нового політичного феномена правлячих партій. Ми не говоримо про те, що політична реформа нам необхідна, бо ми не піднялися до політичного рівня типової політичної системи, у нас немає правлячих партій, правлячих блоків партій. Тривалий час у нас був напівпартій-ний парламент, позапартійний уряд, Президент та ін. Ми, як не дивно, відмовились від колишньої системи, але сучасної нової не створили, оскільки в нас немає одного з основних феноменів політичної системи — правлячої партії. Ми за те, щоб збудувати більш ефективний парламент. Сьогодні належить сказати, що потрібен двопалатний парламент, а якщо ні, то треба висловити думку, що потрібен постійно діючий орган — президія. Парламент сьогодні не справляється зі ϲʙᴏєю роботою. Кожне скликання — це 200—300 нових не розглянутих законопроектів, 50—60 вето не подоланих. Наступні положення стосуються Президента. Президент запропонував, щоб його повноваження про формування уряду перейшли до парламенту. Це заслуговує на підтримку. Уряд має формуватися парламентом, який є представником народу. Маємо крок до демократизації держави.

Я вважаю, що уряд за таких умов стає партійним урядом, сучасним, як і всі уряди в світі. Він стає відповідальним перед Президентом, партіями, які його формують. Коаліційний уряд — це ще не панацея, як правило, такі уряди нестійкі. Згодом це буде уряд, який формуватиметься певною фракцією, яка становитиме більшість певної партії.

Виступ академіка Ю.Шемшученка стосувався «Отметим, что теоретичних проблем конституційної реформи». «Президент вже, з моєї точки зору, не переконаний, чи потрібний двопалатний парламент сьогодні, — зазначив зокрема Ю.Шемшученко. — Обсяг конституційної реформи значно зменшиться, якщо тільки ми залишаємо однопалатний парламент. На завершальному етапі ми повинні об'єднати загальну думку з думками фахівців — це буде розумно при прийнятті остаточного рішення. Сьогодні є все-таки сумніви, що результати будуть реалізовані відповідно до результатів всенародного обговорення. Хотілося б, шоб було все нормально, щоб відповідні питання вирішувались розумно».

«Форма державного правлінні як об'єкт політичної реформи в Україні: питання зміни чи вдосконалення» — це питання було темою виступу професора П.Мартиненка. «В запропонованій реформі залишається внесення змін до форми державного правління в Україні, конституційні відносини державної влади, а також конституційні відносини між гілками законодавчої, виконавчої і судової влади, — зазначив П.Мартиненко. — Прагненням реформи є блок питань, пов'язаний із запровадженням в Україні двопалатної системи парламенту. Але досвід однозначно вказує на те, що перехід держави до двопалатної системи парламенту — це проблема не теоретичного, а прагматичного вибору країни та її народу. Тому вирішення цієї проблеми в Україні додатково наштовхується на невизначеність територіальних інтересів, що пов'язано з незавершеністю реформи адміністративно-територіального устрою України. Всі говорять про регіони, але юридичне ніяких регіонів в Україні не існує. Пропоную перенести вирішення питання щодо двопалатності парламенту до завершення реформи адміністративно-територіального устрою України. Друге — щодо законів. Ст. 74 проекту відтворює погодження Закону про всеукраїнські та місцеві референдуми 1991 p., які в контексті чинної Конституції України належать до застарілих. Частина перша цього проекту говорить про прийняття законів України шляхом всеукраїнського референдуму, тоді як в

чинній Конституції це є винятковим повноваженням Верховної Ради України. Ця юридична дія законодавця — прийняття закону завжди пов'язана з обговоренням законопроекту, внесенням до нього поправок, чого нема в умовах референдуму. Саме тому більшість законів сучасних держав, регламентуючи аналогічну дію народу, позначають її іншим терміном: схвалення, рідше — затвердження голосуванням народу. Наприклад, Швейцарія, Німеччина. Внесення цього збірного положення до Конституції України без відповідних змін і узгоджень з положеннями чинної Конституції України здатне викликати безліч практичних та юридичних проблем. Частина друга ст. 74 проекту говорить про те, що закони референдумів мають вищу юридичну силу. І це положення не може працювати в нових умовах сучасної держави. Пропоную ці положення ст. 74 проекту зняти. Третє — щодо взаємин парламенту і уряду. Врегулювання взаємин парламенту і уряду; зробити наголос на утворення постійно діючої парламентської більшості і на зміну призначення Прем'єр-міністра на користь парламенту, проте цього може виявитись і недостатньо для подолання уже традиційного для України протистояння законодавчої та виконавчої влади без запровадження додаткових механізмів у їх взаєминах.

До Конституції України має бути запроваджений принцип, де Прем'єр-міністр України є повністю дієздатним і політичне відповідальним перед парламентом починаючи з того дня, коли парламент ухвалить представлену Прем'єр-міністром програму діяльності Кабінету Міністрів України і висловить до нього ϲʙᴏю довіру.

Доктор юрид. наук, професор О.Петришин висловив ϲʙᴏє ставлення до «Двопалатного парламенту у структурі представництва інтересів територій». «Світова практика, — зазначив О.Петришин, — свідчить про велику роль глави держави в законотворчому процесі у всіх країнах. Є проблема — двопалатний чи однопалатний парламент. Починати треба з того, що ми перебували в ситуації, коли у нас склався однопалатний парламент, який багато в чому заслуговує на позитивну оцінку, але треба враховувати, що історично парламент повинен бути двопалатним. Історія парламентаризму починалася з двопалатного парламенту, тобто починалась із завдання представляти в парламенті різні точки зору (репрезентація різних інтересів), а однопалатний склався пізніше — як результат розвитку парламентаризму. Тобто однопалатний парламент з'явився в країнах, які розвиваються, або для малих країн, для автократичних режимів, оскільки однопалатний парламент пристосований або для цих режимів, або для добре розвинутих країн демократії. З точки зору тенденцій, про які йшлося, важко оцінити, яка тенденція є однозначною: деякі країни переходять до однопалатного, деякі до двопалатного парламенту. Чому країни ідуть або в одному, або в іншому напрямку? Наприклад, у складі делегації до Швеції, яка нещодавно перейшла від двопалатного парламенту до однопалатного, ми зустрічалися з головою Конституційної комісії парламенту, який сказав: «Ми розглядаємо це як наступний крок до демократі, це черговий крок до розвинутої демократії».

Друга палата існує для представництва територій. Інша справа, що ці території можуть бути різними і мають різний статус, це можуть бути і федеральні утворення. Скажімо, на сьогоднішній день юристам завжди зрозуміло, чому приймається вето з тих чи інших питань, а саме друга палата й існує, щоб ці рішення приймалися колегіально, аргументовано, виважено, щоб було обговорення цього вето.

Щодо регіональних інтересів. На сьогодні, з точки зору регіональних інтересів, потрібне подвійне представлення. Нині склалася така ситуація, що немає чіткого поділу на загальні державні й регіональні інтереси. Часто регіональні інтереси хочуть видати за державні. Може, потрібно визначитися, що нижня палата — це палата, яка реалізує загальнодержавні інтереси; верхня палата реалізує регіональні інтереси, їх можна якимось чином виокремити і ставити питання про узгодження дій. Не змішувати ці речі, не видавати одне за інше (регіональне — це державне і навпаки).

На «Оптимізаціївиборчоїсистеми як складової частини політичної реформи України» зупинився канд. юрид. наук, член Центральної виборчої комісії Р.Давидов. «З настанням виборів можна стверджувати, що без реформування вітчизняного виборчого законодавства досить важко говорити про успіхи політичної реформи, оскільки одночасно воно виступає невід'ємною частиною й одним з вирішальних засобів її здійснення. Така постановка питання зумовлена багатьма факторами і головним серед них є критичне й об'єктивне осмислення нашого минулого і сучасних реалій. Будемо відверті, ми упродовж тривалого часу дуже нерішуче й уповільнено добирались до суті, до серцевини, не наважуючись визнати, шо основа основ — політична система. Поступове відчуження людини від реальної участі в державному і суспільному житті, зростаючий розкіл між офіційно проголошеними демократичними принципами і практикою політичного процесу, дедалі більша бюрократизація управлінського апарату не може не призводити до закостеніння політичної системи. З рушійної сили суспільно-економічного життя вона стала перетворюватись на гальмові ворота. Парадокс у тім, що мені доводилось про це говорить у публікації десятирічної давності, ще не будучи знайомим з книгою популярного на Заході філософа Карта Копера «Открытое общество и его враги». Карт Копер стверджує, що політична влада, маючи фундаментальний характер, може і повинна контролювати економічну владу. Можна по-різному ставитися до висловлювань відомого філософа, однак їх актуальність безперечна. Стоит сказать - політична реформа — це, так би мовити, необхідний процес для життєдіяльності суспільного організму, а тому вона стає просто необхідною. Ця думка висловлюється представниками різних політичних сил, оскільки, як слушно сказав професор А.Заєць: «Стоит сказать - політична реформа — проблема не тільки влади, а всього суспільства». У винесеному Президентом України на всенародне обговорювання проекті Закону «Про внесення змін до Конституції України» йдеться, без перебільшення, про життя країни. З цим можна погоджуватись цілком чи частково або не погоджуватись. Але байдуже ставитися неможливо.

•«Конституційні засади організації та діяльності судової влади в Україні» були темою виступу доктора юрид. наук, професора А.Селіванова. «Маємо нагоду згадати книгу Томаса Джефферсона про демократію: «Я вважаю краще терпіти порівняно малу недосконалість, але я також вважаю, що закони і людські інститути повинні йти під руку з прогресом людського розуму». Я не згоден з висловленою думкою, що парламент не справляється з роботою. Я буду захищати парламент, і скажу твердо, що кількість законопроектів, розглянутих парламентом, і прийнятих законів ще не означає, що парламент не виконує ϲʙᴏїх обов'язків і функцій. До речі, цей же парламент повинен внести зміни і сприйняти всі наші ідеї, які ми генеруємо на науковій конференції, і те, що сьогодні віддзеркалює думку нашого суспільного буття.

Ніхто не звертає сьогодні уваги на розділ в правосудці, де йдеться про органи вищої ради юстиції — це що, правосуддя? Кваліфікаційна комісія — це що, правосуддя? Ради суддів, самоврядування — це що, правосуддя? А треба було писати — судова влада, тоді було б зрозуміло. Але тоді що робити з органами суддівського самоврядування? Тобто є проблеми, які ми повинні розглядати з позиції судового ладу і судового устрою, це не одне і те ж. Якщо ми будемо блукати у цих тернах, ми нічого не внесемо конструктивного. Далі. Конституційний Суд не має сьогодні права розглядати конституційні скарги, а у всіх країнах існує конституційна скарга».

На завершення конференції були підведені підсумки професійного, ґрунтовного й всебічного обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції України. Висловлені пропозиції мають сприяти проведенню конституційної реформи в державі.


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Гуманитарные дисциплины
      Книга Монархи Европы (судьба династий) - Н.В.Попов,  Раздел Аннотация
      Книга Кризис и война: международные отношения в центре и на периферии мировой системы в 30-40-х годах з- под. ред. А.Д.Богатурова,  Раздел Аннотация
      Книга Радость - Александр Лоуэн,  Раздел Аннотация
      Книга История Востока, т. 2 - Васильев Л.С.,  Раздел Аннотация
      Книга Социология социальных изменений - Петр Штомпка,  Раздел Аннотация
    Категория Право
      Книга Криминалистическая ситуалогия: Монография - Волчецкая Т.С.,  Раздел Аннотация
      Книга Финансовое право - Востриков Г.Г.,  Раздел Аннотация
      Книга Финансовое право - Востриков Г.Г.,  Раздел КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ КУРСА
      Книга ФИЛОСОФИЯ ПРАВА. Электронный курс,  Раздел Аннотация
    Категория Финансы
      Книга Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора - Роберт Слейтер,  Раздел Аннотация
      Книга Торговый хаос - Билл Вильямс,  Раздел Аннотация
      Книга Дэй трейдер. Кровь, пот и слезы успеха - Льюис Дж. Борселино и Патриция Комминс,  Раздел Аннотация
      Книга Практическое руководство по реинжирингу бизнес-процессов - Майк Робсон, Филип Уллах,  Раздел Аннотация
      Книга Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования - Чарльз Миллер,  Раздел Аннотация
    Категория Маркетинг
      Книга Амблер Тим - Практический маркетинг,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Стратегический маркетинг - Ламбер Жан Жак,  Раздел Аннотация
      Книга Маркетинговое консультирование - Гончарук В.А.,  Раздел Аннотация
    Категория Менеджмент
      Книга Система регуляторов социального действия российских государственных служащих - Захаров Н. Л.,  Раздел Аннотация
      Книга Как выбирать своих людей - Рут Миншулл,  Раздел Аннотация
      Книга Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников - П.В.Журавлев и др.,  Раздел Аннотация
    Категория Социология
      Книга Феноменологическая социология знания,  Раздел Аннотация
    Категория Разное
      Книга Язык и межкультурная коммуникация - Тер-Минасова С. Г.,  Раздел Аннотация
      Книга Илиада - Гомер,  Раздел Аннотация
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Комментарии к кодексу РФ об административных правонарушениях - под редакцией Ю.М.Козлова,  Раздел Аннотация
      Книга Комментарии к кодексу РФ об административных правонарушениях - под. редакцией Ю.М. Козлова,  Раздел Аннотация
    Категория Управление персоналом
      Книга УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ - Коллектив авторов.,  Раздел Аннотация
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Государственное право зарубежных стран - Арановский К.В.,  Раздел Аннотация
      Книга Иностранное конституционное право – ред. В.В. Маклакова.,  Раздел Аннотация
      Книга Закон Республики Башкортостан О местном самоуправлении в Республике Башкортостан.,  Раздел Аннотация
      Книга КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН - В.Е.Чиркин.,  Раздел Аннотация
      Книга Конституции зарубежных государств - В.В. Маклаков.,  Раздел Аннотация
    Категория Аграрное право
      Книга Собственность и иные вещные права на земельные участки в РФ - Тихомиров М.Ю.,  Раздел Аннотация
      Книга ОЦЕНКА ЗЕМЛИ. Учебное пособие - Ф.П. Румянцев, Д.В. Хавин, В.В. Бобылев, В.В. Ноздрин.,  Раздел Аннотация
      Книга ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АГРАРНОГО ПРАВА для студентів 5 курсу - В.П.Жушман та ін.,  Раздел Аннотация
    Категория Административное право
      Книга Социально-правовые вопросы интенсификации регионального производства - Андреева М.И.,  Раздел Аннотация
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга Правоохранительные органы Российской Федерации - Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А., Шумилов Ю.И.,  Раздел Аннотация
      Книга Коррупция в милиции Кабардино-Балкарской Республики и Саратовской области - Хачемизов Аслан Юрьевич.,  Раздел Аннотация
      Книга П А М Я Т К А сотруднику милиции Российской Федерации о культуре поведения на службе и в быту - Ф.Э. Дзержинский.,  Раздел Аннотация
    Категория Банковское право
      Книга Банковское право - Эриашвили Н.Д.,  Раздел Аннотация
      Книга Кредитные организации в России - ред. Е.А. Павлодский.,  Раздел Аннотация
      Книга БОЛЬШОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ СЛОВАРЬ - ред. А.Н. Азрилияна.,  Раздел Аннотация
      Книга Ипотека. Организация ипотечного кредитования - М.А. Абдуллаев и др.,  Раздел Аннотация
    Категория Политэкономия, микро-, макроэкономика
      Книга Сделано в Японии - Акио Морита,  Раздел Аннотация
      Книга Региональная экономика и управление - Автор неизвестен,  Раздел Аннотация
      Книга Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности - Сорос Дж.,  Раздел Аннотация
      Книга Благосостояние для всех - Людвиг Эрхард,  Раздел Аннотация
    Категория Гражданское право
      Книга ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
      Книга ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
      Книга ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ - Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
      Книга КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧАСТИ ВТОРОЙ - О.Н. САДИКОВ.,  Раздел Аннотация
    Категория Жилищное право
      Книга Правовой режим недвижимого имущества - Гришаев С.П.,  Раздел Аннотация
      Книга КЛАССИФИКАЦИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ - Е. ФИЛИППОВА.,  Раздел Аннотация
      Книга ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ - А. СПЕКТОР.,  Раздел Аннотация
      Книга ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
      Книга ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ЖИЛИЩНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Г.В. БОЙЦОВ, М.Н. ДОЛГОВА.,  Раздел Аннотация
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Словарь терминов по истории государства и права зарубежных стран – Автор неизвестен,  Раздел Аннотация
      Книга ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА. ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ - В.В. Перфильев.,  Раздел Аннотация
      Книга Римское право. Практикум по курсу - Кудинов О.А.,  Раздел Аннотация
    Категория История государства и права России
      Книга ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ - В. УСАНОВ.,  Раздел Аннотация
      Книга ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА - Ю. ДМИТРИЕВ.,  Раздел Аннотация
      Книга СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года – Автор неизестен.,  Раздел Аннотация
      Книга ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА МГУ В 50 – 90-е годы - Ф. РУДИНСКИЙ.,  Раздел Аннотация
    Категория Криминальное право
      Книга ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - В. А. Номоконов.,  Раздел Аннотация
      Книга Прогнозирование преступности - М.А. КИРИЛЛОВ.,  Раздел Аннотация
      Книга Противодействие транснациональным преступным формированиям - Исиченко А. П.,  Раздел Аннотация
      Книга Профессиональная преступность прошлое и современность - Гуров А.И.,  Раздел Аннотация
    Категория Конституционное (государственное) право России
      Книга Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ О Конституционном Суде Российской Федерации.,  Раздел Аннотация
      Книга ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - С.Г. Баранова.,  Раздел Аннотация
    Категория Международное право
      Книга КОРРУПЦИЯ И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ. НОВЫЕ ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЫТНЫХ МОДЕЛЕЙ - Джанин Р. Уидел.,  Раздел Аннотация
      Книга МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА - Ипполитов П.Л.,  Раздел Аннотация
      Книга Непреходящая политико-правовая ценность международных избирательных стандартов – А.С. Автономов.,  Раздел Аннотация
      Книга РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАК СУБЪЕКТ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ГАРАНТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА - В.И. Иванов, А.В. Коркин.,  Раздел Аннотация
    Категория Налоговое право
      Книга Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ - Автор неизвестен.,  Раздел Аннотация
      Книга НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
      Книга Федеральный закон О внесении изменений и дополнений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.,  Раздел Аннотация
    Категория Нотариат
      Книга Нотариальное право. Лаурэ Э.Ф.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Нотариат - Курс лекций - Ю.Н. Власов, В.В. Калинин.,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Н. ВЕХОВА.,  Раздел Аннотация
      Книга ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ – Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
      Книга Анализ специфики коррупции в сфере взимания налогов с индивидуальных предпринимателей – Автор неизвестен.,  Раздел Аннотация
      Книга Предпринимательское право России, курс лекций - Беляева О.А.,  Раздел Аннотация
      Книга ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА РФ - Волнянский Денис Анатольевич.,  Раздел Аннотация
    Категория Семейное право
      Книга Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ - Автор неизвестен,  Раздел Аннотация
      Книга ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТАЙНЫ ЛИЧНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ - В. БЛОТСКИЙ.,  Раздел Аннотация
    Категория Страховое право
      Книга ВВЕДЕНИЕ В СТРАХОВОЕ ПРАВО - Ю. Фогельсон.,  Раздел Аннотация
      Книга СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - Е. В. Андреева.,  Раздел Аннотация
    Категория Трудовое право
      Книга К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НА ЛОКАЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ И ЛОКАЛЬНО-ДОГОВОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО,  Раздел Аннотация
      Книга ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Е. БУКРЕЕВА.,  Раздел Аннотация
      Книга ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.,  Раздел Аннотация
      Книга ТРУДОВОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ - Батычко В.Т.,  Раздел Аннотация
    Категория Теория государства и права
      Книга Трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение. Практические рекомендации - Л.Н. Анисимов.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Теория государства и права. Пособие для подготовки к государственному экзамену - А.М. Шульга.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Энциклопедия права - Е.Н. Трубецкой.,  Раздел Аннотация
      Книга Территория государства - С.Н. Бабурин.,  Раздел Аннотация
    Категория Уголовно-исполнительное право
      Книга Уголовно-исполнительная система России цифры, факты и события - В.Г.Тимофеев.,  Раздел Аннотация
      Книга Уголовно-исполнительное право - Перминов О.Г.,  Раздел Аннотация
      Книга Уголовно-исполнительное право - А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, И.В. Шмаров.,  Раздел Аннотация
      Книга Уголовно-исполнительное право России - М. Г. Детков и др.,  Раздел Аннотация
    Категория Уголовное право
      Книга Уголовная ответственность за неправомерный доступ.,  Раздел Аннотация
      Книга Учение об уголовных доказательствах - Владимиров.,  Раздел Аннотация
      Книга Квалификация групповых преступлений - Конспект,  Раздел Аннотация
    Категория Уголовно-процессуальное право
      Книга Уголовно-процессуальное право Российской Федерации - Коллектив авторов.,  Раздел Аннотация
      Книга Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации,  Раздел Аннотация
    Категория Финансовое право
      Книга Финансовое право. Сборник конспектов,  Раздел Аннотация
    Категория Экологическое право
      Книга Федеральный закон Об особо охраняемых природных территориях № 33-ФЗ от 14 марта 1995 года.,  Раздел Аннотация
      Книга ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
      Книга ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
    Категория Экономика, управление предприятием
      Книга Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия - Савчук В.П.,  Раздел Аннотация
      Книга Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет... - Джим Коллинз,  Раздел Аннотация
      Книга Двенадцать принципов производительности - Гаррингтон Эмерсон,  Раздел Аннотация
      Книга Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления - В.Н. Иванов, В.И. Патрушев,  Раздел Аннотация
      Книга Научный комплекс Северного Кавказа - Розин М.Д.,  Раздел Аннотация
    Категория История государства и права Украины
      Книга Государственное строительство и самоуправление Украины - В. Чукаева.,  Раздел Аннотация
      Книга Парадоксы украинских реформ (мотивы и события) - В.М. Куклин, С.М. Куклин.,  Раздел Аннотация
      Книга Парадоксы украинских реформ (мотивы и события) - Куклин Владимир Михайлович Куклин Сергей Михайлович.,  Раздел Аннотация
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Судебная практика по налоговым спорам - ред. А.В. Брызгалин.,  Раздел Аннотация
      Книга Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность организации (практический пример) - Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.,  Раздел Аннотация
      Книга Глава 25 Налогового кодекса РФ. Профессиональный комментарий - Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н.,  Раздел Аннотация
      Книга Фактический состав в механизме правового регулирования - В.Б. Исаков.,  Раздел Аннотация
    Категория Юридическая психология
      Книга Юридическая психология.Словарь терминов – Автор неизвестен.,  Раздел Аннотация
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридическая ответственность и законность - С.Н. Братусь.,  Раздел Аннотация
      Книга Юридическая деонтология - О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.,  Раздел Аннотация
      Книга Теория юридического процесса - В.М. Горшенева.,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Конституция Украины. Основа стабильности конституционного строя и реформирования общества - Ю.Н. Тодыка, Е.В. Супрунюк.,  Раздел Аннотация
      Книга ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНОВ УКРАИНЫ - Ю. Н. ТОДЫКА.,  Раздел Аннотация
    Категория Разное
      Книга ПОЛИТИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ - Лебедева Марина Михайловна.,  Раздел Аннотация
      Книга Исследование о природе и причинах богатства народов - Адам Смит.,  Раздел Аннотация
      Книга ПРАВА МЕНЬШИНСТВ - С. В. Соколовский.,  Раздел Аннотация
      Книга ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА- А.С. Карцов.,  Раздел Аннотация
    Категория История учений о государстве и праве
      Книга История политических и правовых учений - А.А. Ерышев.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга История политических и правовых учений - Ж.Б. Доржиев, Е.А. Хлыстов.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга История политических и правовых учений - ред. О.Э. Лейст.,  Раздел Аннотация
      Книга Всеобщая история права и государства - В.Г. Графский.,  Раздел Аннотация
    Категория Транспортное право
      Книга УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ АВТОТРАНСПОРТА - Р.А.Базаров, А.В.Кудряшов.,  Раздел Аннотация
      Книга Транспортное право - Егизаров В.А.,  Раздел Аннотация
      Книга СТАТЬИ НА ТЕМУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ГИБДД. ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИНОВНОСТИ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ – Автор неизвестен.,  Раздел Аннотация
      Книга Автомобиль как объект права собственности гражданина – Автор неизвестен,  Раздел Аннотация
    Категория Авторское право
      Книга Основные понятия интеллектуальной собственности - Жан-Пьер Клавье.,  Раздел Аннотация
      Книга ТРУДЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Том 2 - Коростелева С.В.,  Раздел Аннотация
      Книга ТРУДЫ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Том I – Автор неизвестен.,  Раздел Аннотация
      Книга Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы - И.А.Близнец.,  Раздел Аннотация
    Категория Наследственное право
      Книга Наследование. Завещание. Образцы документов - Гречушкина Е.А.,  Раздел Аннотация
      Книга Наследственное право в нотариальной практике - Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.,  Раздел Аннотация
      Книга Справочник наследника - Грудцына Л.Ю.,  Раздел Аннотация
    Категория Медицинское право
      Книга СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА - Волков В.Н., Датий А.В.,  Раздел Аннотация
      Книга Справочное пособие. Бесплатная медицинская помощь – конституционное право граждан РФ – А.П. Валентинович.,  Раздел Аннотация
      Книга СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА - В.Б. Канн, И.Е. Беликов,  Раздел Аннотация
    Категория Информационное право
      Книга ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА. Методические материалы для студентов и слушателей заочного обучения по специальности 021100 – Юриспруденция - Литвинов В.А.,  Раздел Аннотация
    Категория Судебное право
      Книга АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ - Батычко В.Т.,  Раздел Аннотация
      Книга Становление адвокатуры. Учебное пособие – Автор неизвестен.,  Раздел Аннотация
      Книга АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Государственная Дума.,  Раздел Аннотация
    Категория Торговое право
      Книга Виктимологическая детерминанта торговли людьми - Автор неизвестен.,  Раздел Аннотация
      Книга Торговля людьми и органами человека. Криминологические, политические и социальные проблемы - Андрейс Вилкс.,  Раздел Аннотация
      Книга ТОРГОВЛЯ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ В СОЦИАЛЬНОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ - Ерохина Л.Д., Буряк М. Ю.,  Раздел Аннотация
    Категория Хозяйственное право
      Книга Субъекты хозяйственного права - Коняев Н.И.,  Раздел Аннотация
      Книга Хозяйственные товарищества и общества правовое регулирование внутрифирменной деятельности - Кашанина Т.В.,  Раздел Аннотация
      Книга Сборник хозяйственных договоров с комментариями - Голованов Н.М.,  Раздел Аннотация
      Книга Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта - Б.Д. Бруцкус.,  Раздел Аннотация
      Книга Теория общественного хозяйства - Фридрих фон Визер.,  Раздел Аннотация
    Категория Муниципальное право
      Книга КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УЧРЕДИТЕЛЬНОГО АКТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - А. СИКАЙЛО,  Раздел Аннотация
      Книга ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - А. СИКАЙЛО.,  Раздел Аннотация
      Книга РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 1993-1999 ГГ. - В. БЕЛОЗЕРОВ.,  Раздел Аннотация
    Категория Договорное право
      Книга ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. КНИГА ВТОРАЯ - М.И. БРАГИНСКИЙ, В.В. ВИТРЯНСКИЙ.,  Раздел Аннотация
      Книга Договорное право. Книга первая - Брагинский М.И., Витрянский В.В.,  Раздел Аннотация
      Книга Договорное право. Книга третья - Брагинский М.И., Витрянский В.В.,  Раздел Аннотация
    Категория Частное право
      Книга Права человека. Учебно-методический комплекс - ред. А.Б.Суслова.,  Раздел Аннотация
      Книга ПРОСТИТУЦИЯ. Исторический и криминологический аспекты - А.Я.ВИЛКС, Л.В.ТЭСС.,  Раздел Аннотация
      Книга Понятие клеветы, как преступления против чести частных лиц по русскому праву - Духовский М.В.,  Раздел Аннотация
    Категория История Киевской Руси
      Книга Утверждение христианства на Руси - М. Ю. Брайчевский,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория История Украины
      Книга Чернобыльская тетрадь - Г. Медведев,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Нужна ли украинцам Россия - Н. Сидоренко,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Духовный мир Киево-Печерского патерика - Елагин B.C., Шаланова И.И.,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Методология истории
      Книга Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории - Автор неизвестен,  Раздел Аннотация
      Книга Антиковедение в системе современного образования. Материалы конференции - Автор неизвестен,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Исторические художественные книги
      Книга Повесть о пережитом - Б. Дьяков,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория История России
      Книга Внешнеполитические факторы развития Феодальной Руси - В.В. Каргалов,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Москва и Орда - А. Горский,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Летопись России. Дмитрий Донской и его время - Елагин,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Церковная история
      Книга Математическая хронология библейских событий - Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Церковная история - Сократ Схоластик,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Папы и папство - Я. Ковальский,  Раздел Аннотация
      Книга У истоков христианства - А. Донини,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга История. Борьба христианства с учением Зороастровым в пятом столетии, в Армении - Егише Вардапет,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Древняя история
      Книга По следам древних предков - Н. В. Валукинский,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Античный город - Е.Д. Елизаров,  Раздел Аннотация
    Категория Восточная история
      Книга Как жили византийцы - Г. Литаврин,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга История Византийской империи - Ш. Диль,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Византийские портреты - Ш. Диль,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Основные проблемы византийской истории - Ш. Диль,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Исторические личности
      Книга Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце - О. А. Добиаш-Рождественская,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Тайна Распутина - Н. Н. Евреинов,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория История европейских стран
      Книга Битвы мировой истории. Словарь - Томас Харботл,  Раздел Аннотация
      Книга Последний римлянин. Боэций - В. И. Уколова,  Раздел Аннотация
      Книга Иордан. О происхождении и деяниях гетов - Автор неизвестен,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Готская Испания - А. Р. Корсунский,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга История императорской власти после Марка - Геродиан,  Раздел Аннотация
    Категория История США
      Книга ИСТОРИЯ США. Т.1 - Автор неизвестен,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга ИСТОРИЯ США. Т.2 - Автор неизвестен,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга ИСТОРИЯ США. Т.3 - Автор неизвестен,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга ИСТОРИЯ США. Т.4 - Автор неизвестен,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Психология личности
      Книга Депрессия и тело - А. Лоуэн,  Раздел Аннотация
      Книга Измените свое мышление - К. и С. Андреас,  Раздел style='margin:0cm !msorm;text-align:center !msorm;text-indent:0cm !msorm; page-break-after:auto !msorm;text-indent:0cm'>Аннотация
      Книга Аномалии личности - Б. С. Братусь,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Общая психология
      Книга О смысле жизни, самоактуализации и акме - Вахромов Е.Е.,  Раздел Аннотация
      Книга Области человеческого бессознательного - Данные исследований ЛСД,  Раздел Аннотация
      Книга Образ Я - Вадим Ротенберг,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Возрастная психология
      Книга Возрастная и педагогическая психология. Тексты - Е.И. Исенина,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Возрастная психология - Абрамова,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Возрастная психология - Е.И. Туревская,  Раздел Аннотация
      Книга Как преодолеть трудности в обучении детей - Ануфриев,  Раздел Аннотация
    Категория Практическая психология
      Книга 99 признаков женщин, знакомиться с которыми не стоит - Кот Бегемот,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга NLP. Полное практическое руководство - Гарри Олдер, Берил Хэзер.,  Раздел Аннотация
      Книга А вы пробовали гипноз? - Горин С. А.,  Раздел Аннотация
      Книга Техника тренировки памяти - О.А. Андреев, Л.Н. Хромов,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Психиатрия
      Книга Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных - Эрик Берн,  Раздел Аннотация
    Категория Клиническая психология
      Книга Патопсихология - Б.В. Зейгарник,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Вопросы этиологии, патофизиологии, патоморфологии и культурологии духовно-психосоматических болезней - И.В. Семенов,  Раздел Аннотация
      Книга Вопросы этиологии, патофизиологии, патоморфологии и культурологии духовно-психосоматических болезней - И.В. Семенов,  Раздел Расширенная аннотация.
    Категория Управление персоналом
      Книга Великий Менеджер или Мастер влияния - Эрнест Цветков,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Мировой опыт в управлении персоналом - Журавлев П.В. и др.,  Раздел Аннотация
      Книга Управление, нацеленное на результаты - Питер Драккер,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Бизнес
      Книга Секрет миллионера - Фишер Марк,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Маркетинг
      Книга Маркетинг. Инновационный менеджмент - А. Орлов,  Раздел Аннотация
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент и могущество НЛП - Дэвид Молден,  Раздел Аннотация
      Книга Менеджмент и могущество НЛП. Как опередить конкурентов с помощью нейро-лингвистического программирования - Дэвид Молден,  Раздел Аннотация
      Книга Психологическое консультирование и менеджмент - Л. Тобиас,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Бизнес
      Книга Бизнес. Пособие для гениев - Юрий Мороз,  Раздел Аннотация
      Книга Искусство торговли по методу Сильва - Хозе Сильва, Эд Бернд-Младший,  Раздел Аннотация
      Книга Тайное значение денег - Маданес К., Маданес К.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Маркетинговые войны - Эл Райс, Джек Траут,  Раздел Аннотация
      Книга Product placement в кинематографе как инструмент маркетингового PR - Юлия Громцева,  Раздел Аннотация
    Категория Реклама
      Книга Учебник по рекламе - Делл Денисон, Линда Тоби,  Раздел Аннотация
    Категория Продажи
      Книга Величайший торговец в мире-2 - Ог Мандино,  Раздел Аннотация
      Книга Вчера неудачник - сегодня преуспевающий коммерсант - Фрэнк Беттджер,  Раздел Аннотация
      Книга Как завоевать клиента - Рафел М., Рафел Н.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Продажи снизу вверх - David Peoples,  Раздел Аннотация
      Книга Семь секретов прирожденного продавца - Гэри Гудмен,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Политические войны
      Книга СМИ и федеральное законодательство о выборах - И.В. Иванов,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Партизанская война - ЧЕ ГЕВАРА,  Раздел Аннотация
      Книга Подготовка к современной войне - Анчуков С.В.,  Раздел Аннотация
      Книга Почему Америка наступает - Андрей Паршев,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Политика в разных странах
      Книга Новый мировой порядок - Кара - Мурза C.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга О Евразии и евразийцах - А.В. Антощенко,  Раздел Аннотация
      Книга Новый Крым - Николаенко,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Основы политической теории
      Книга Мальчик крикнул - Б.И. Елизаров,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Мотив радикализма - Ив Гинграс,  Раздел Аннотация
      Книга Наука о массах - С. Московичи,  Раздел Аннотация
      Книга Наука управлять людьми - Ю.И. Мухин,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Новое время - новые дети - Медведева И.Я., Шишова Т.Л.,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Демократия
      Книга Демократия. Государство и общество - Н.В. Давлетшина, Б.Б. Кимлика.,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Демократия и тоталитаризм - Арон,  Раздел Аннотация
      Книга Демократия - В.М. Сергеев,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Демократизм и державность во внешней политике России - Российский Научный Фонд,  Раздел Аннотация
      Книга Республика Башкортостан от авторитаризма к суверенитету - Йорн Грэвингхольт,  Раздел Аннотация
    Категория Революция
      Книга Радость революции - Кен Нэбб,  Раздел Аннотация
      Книга Наша первая революция. Часть II - Лев Троцкий,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Анархизм и социализм
      Книга Лунатики II 1903 Эш, или Анархия - Герман Брох,  Раздел Аннотация
      Книга МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ ОДНОЙ РЕАКЦИОННОЙ ФИЛОСОФИИ - В.И. Ленин,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА, или ЧТО ЭПИГОНЫ СДЕЛАЛИ ИЗ ТЕОРИИ МАРКСА - Роза Люксембург,  Раздел Аннотация
      Книга Национал-большевизм Н.В. Устрялова - Вахитов Рустем,  Раздел Аннотация
      Книга О вождях российского коммунизма - Д. Штурман,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Геополитика и хронополитика
      Книга Хрестоматия по геополитике и хронополитике - Неизвестен,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга География победы. Основы российской геополитики - Г.А. Зюганов,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Введение в геополитику - Ф. Моро-Дефарж,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Введение в геополитику - К.С. Гаджиев,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Геополитика. Учебное пособие_2000 - Тихонравов Ю.В.,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Архивы
      Книга Архив Л.Д. Троцкого. Том 1,  Раздел Аннотация
    Категория Сочинения
      Книга Моя жизнь - Троцкий Лев,  Раздел АННОТАЦИЯ
      Книга Мы сами копали могилу себе - Кара - Мурза C.,  Раздел Аннотация
      Книга НеПутевые заметки о США - Константин Симоненко,  Раздел Аннотация
    Категория Философия как наука
      Книга Философия как строгая наука. Логические исследования - Эдмунд Гуссерль,  Раздел Аннотация
    Категория Философы и их философия
      Книга Физика и философия - Мигдал А.Б.,  Раздел Аннотация
      Книга Введение в феноменологию Гуссерля - П. Прехтль,  Раздел Аннотация
      Книга Проблема Абсолюта и духовной индивидуальности в философском диалоге Лосского, Вышеславцева и Франка - С. В. Дворянов,  Раздел Аннотация
      Книга Эдмунд Гуссерль и его Картезианские размышления - Неизвестен,  Раздел Аннотация
      Книга Труды -И. П. Ярославцева,  Раздел Аннотация
    Категория Сочинения и рассказы
      Книга Историко-философские очерки - Койре,  Раздел Аннотация
    Категория Синергетика
      Книга О фундаменте познания - Шлик М.,  Раздел Аннотация
      Книга Управление риском. Риск. Устойчивое развитие. Синергетика - Неизвестен,  Раздел Аннотация
    Категория Философия и социология
      Книга Философия и постмодернистская социология - Бауман З.,  Раздел Аннотация
      Книга Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива - П. Бергер,  Раздел Аннотация
      Книга Социология культуры - Ионин Л.Г.,  Раздел Аннотация
    Категория Философия права
      Книга Философия права - Гегель,  Раздел АННОТАЦИЯ
    Категория Философия политики
      Книга Философия политики - Папарин А.С.,  Раздел Аннотация
    Категория Теория государства и права
      Книга Налог на доходы физических лиц.,  Раздел Аннотация

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика