Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ – Автор невідомий.Анотація.Главная >> Административное право >> АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ – Автор невідомий.image

Анотація


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!Коло обов'язків дільничного інспектора обумовлює різноманітність засобів, за допомогою яких він їх виконує. Частіш за все використовуються засоби виховного впливу (бесіди, поради, рекомендації), перевірка об'єктів, інформування адміністрації підприємств, установ, громадських організацій про причини й умови, які сприяють правопорушенням.

Дільничний інспектор наділений широким колом прав щодо використання примусових засобів охорони громадського порядку й боротьби з правопорушеннями. Він має право вимагати від громадян та посадових осіб дотримання вимог правових норм, вживати заходів до припинення правопорушень, складати у передбачених законодавством випадках протоколи про адміністративні правопорушення. Йому надано також право перевіряти у громадян паспорти та інші документи, які засвідчують їх особу.

Дільничний інспектор може викликати осіб, які систематично порушують громадський порядок та вчиняють інші правопорушення, для реєстрації і офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки. У випадку ухилення від явки цих осіб може бути піддано приводу. Офіційне застереження може бути винесене у приміщенні міськрайоргану, кабінеті дільничого інспектора або в приміщенні місцевої Ради. Офіційне застереження неповнолітніх . виноситься в присутності батьків та осіб, які їх замінюють. Привід і офіційне застереження оформлюються протоколом. У разі відмови особи від підписання протоколу в ньому робиться про це відповідний запис.

Дільничний інспектор має право доставляти в міськрайорган і затримувати до трьох годин осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою їх припинення, коли вичерпано інші заходи впливу, для встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення. Йому надано також право затримувати осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування від алкоголізму або наркоманії, військовослужбовців, які злісно порушують громадський порядок, й доставляти їх в чергову частину міськрайоргану (у випадку відсутності військових патрулів).

Дільничний інспектор може забороняти або обмежувати до прибуття співробітника державтоінспекції рух транспорту й пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг з метою попередження аварій, які можуть привести до тяжких наслідків, або охорони місця та збереження слідів дорожньо-транспортної події; . зупиняти в необхідних випадках транспортні засоби і перевіряти у водіїв посвідчення на право керування, дорожній (маршрутний) лист, реєстраційні документи на транспортні засоби, на вантаж, що перевозиться; відстороняти від керування транспортом осіб, які перебувают в нетверезому стані або які не мають права на керування цим видом транспорту.

Дільничний інспектор має право вилучити вогнепальну зброю та боєприпаси на підприємствах, в організаціях, установах у разі порушення ними правил їх придбання, зберігання, обліку, використання, перевезення; вилучати вогнепальну зброю у громадян в разі анулювання дозволу на право її зберігання, а також у інших випадках, передбачених законодавством; входити в будь-який час доби в житлові приміщення осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, з метою перевірки, в житлові приміщення та в приміщення підприємств, установ та організцій при переслідуванні осіб які підозрюються у скоєнні злочину, для припинення злочинів або порушень, які загрожують громадському порядку або особистій безпеці громадян.

Крім зазначеного вище, дільничний інспектор має право безкоштовно користуватися транспортом, який належить підприємствам, організаціям та громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення) для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставлення до лікувальних закладів осіб, яким потрібна медична допомога, для переслідування правопорушників і доставлення їх в міліцію; користуватися в негайних випадках безперешкодно й безкоштовно засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам, а також всіма видами громадського транспорту міського, приміського, місцевого сполучення (крім таксі) та попутнім транспортом. Йому надано також право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю в порядку, встановленому Законом України "Про міліцію".

Перераховані вище обов'язки й права дільничного інспектора належать також і старшому дільничному інспектору. Разом з тим на останнього з метою забезпечення організації роботи групи дільничних інспекторів і повсякденного контролю за їх діяльністю на закріплених дільницях покладаються й додаткові повноваження. Старший дільничний інспектор аналізує стан оперативної обстановки в мікрорайоні; планує роботу групи дільничних інспекторів на місяць;

забеспечує їх взаємодію з працівниками інших служб міськрайоргану та громадськістю.

Старшому дільничному інспектору для виконання обов'язків по безпосередньому керівництву групою дільничних інспекторів надано право:

- давати при необхідності вказівки дільничним інспекторам про строки, форми та способи виконання ними службових завдань;

- оцінювати роботу й заслуховувати їх про результати службової діяльності;

- визначати кращого по професії;

- брати участь у підготовці на дільничних службових характеристик, атестацій, подань.

Організація роботи дільничного інспектора обумовлена складністю та різноманітністю його діяльності.
Стоит отметить, что основними її елементами є:

- прийом адміністративної дільниці;

- вивчення та оцінка оперативної обстановки;

- планування роботи;

- взаємодія з громадськими організаціями, які беруть участь в охороні громадського порядку;

- керівництво позаштатними співробітниками;

- періодичні звіти про роботу.


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Аграрное право
      Книга ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ - А. М. ТРЕТЯК, В. М.ДРУГАК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ - А.М. ТРЕТЯК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З АГРАРНОГО ПРАВА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ - В.П. Жушман та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Административное право
      Книга Адміністративна діяльність - Авторський колектив,  Раздел Анотація
      Книга Адміністративне право України в схемах. Загальна частина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга РАДЯНСЬКЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО - I. M. ПАХОМОВ.,  Раздел Анотація
      Книга Адміністративне право України - Ю. П. Би¬тяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ - А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова.,  Раздел Анотація
    Категория Банковское право
      Книга Банківське право - О, А, Костюченко.,  Раздел Анотація
    Категория Гражданское право
      Книга Цивільне процесуальне право України.,  Раздел Анотація
    Категория Жилищное право
      Книга Житлове право України - М.К. Галтич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Римське приватне право. Курс лекцій - Р.А. Калюжний.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Історія держави і права країн Стародавнього світу - Тищик Б.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Криминальное право
      Книга Кримінальне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України - Фріс П. Л.,  Раздел Анотація
      Книга Кримінальний процес України - О.П. Кучинська, О.А. Кучинська.,  Раздел Анотація
    Категория Международное право
      Книга МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО - І. І. Дахно.,  Раздел Анотація
      Книга DEUTSCH. ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - І.Г. Мараховська,,  Раздел Анотація
      Книга Завдання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право - Гайворонський В.М. та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Налоговое право
      Книга Правовий режим оподаткування в Україні - П.Т. Гега.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Кваліфікація ухилення від сплати обовязкових внесків державі - Л.П. Брич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Нотариат
      Книга Нотариат в Украине. Г.С. Семаков, С.П. Кондракова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга Контроль і перевірки підприємницької діяьності - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері під-приємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел Анотація
    Категория Семейное право
      Книга ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.,  Раздел Анотація
    Категория Трудовое право
      Книга ОХОРОНА ПРАЦІ - О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук.,  Раздел Анотація
      Книга ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - В.М. Венедиктова.,  Раздел Анотація
    Категория Теория государства и права
      Книга ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - К. Г. Волинка.,  Раздел Анотація
      Книга Основи держави і права - Котюк В. О.,  Раздел Анотація
      Книга Правознавство - Т.В.Варфоломеєва та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Уголовное право
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Кваліфікація злочинів проти власності - В.П. Ємельянов.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Финансовое право
      Книга ФІНАНСОВЕ ПРАВО - А. Г. Зюнькін.,  Раздел Анотація
    Категория Экологическое право
      Книга Екологічне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Право екологічної безпеки - Андрейцев В.І.,  Раздел Анотація
      Книга Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища – ред.. Наталія Андрусеви,  Раздел Анотація
    Категория История государства и права Украины
      Книга Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Правове регулювання вивільнення працівників ОВС - М.І. Іншин.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Право
      Книга Історія політичних і правових вчень - Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.,  Раздел Анотація
      Книга Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів - За ред. О.М. Бандурки,  Раздел Анотація
      Книга Торгове право - Курс лекцій (СНАУ),  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України. Загальна частина - За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка,  Раздел Анотація
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридична деонтологія - І.В. Бризгалов.,  Раздел Анотація
      Книга Юридична термiнологiя. Довідник - В.В. Головченко, В.С. Ковальський.,  Раздел Анотація
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні - О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко.,  Раздел Анотація
      Книга Конституційне право України - Кравченко В. В.,  Раздел Анотація
      Книга НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.,  Раздел Анотація
    Категория Разное
      Книга МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО.,  Раздел Анотація
    Категория Транспортное право
      Книга Кваліфікація автотранспортних злочинів - Коржанський М.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Авторское право
      Книга Законодавство України про інтелектуальну власність - О.О. Підопригора.,  Раздел Анотація
    Категория Финансы
      Книга Кредитування: теорія і практика - Лагутін В.Д.,  Раздел Анотація
    Категория Информационное право
      Книга Паблік рілейшенз в ОВС - В.О. Болотова.,  Раздел style='margin-left:0cm'>Анотація
      Книга Контент-аналіз як метод вивчення документів - В.А. Болотова, Г.В. Попова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА - І.В. Арістова,  Раздел Анотація
    Категория Судебное право
      Книга ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ - М. М. ВАСИЛЬЧЕНКО.,  Раздел Анотація
      Книга ЗАХИСНИК НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ - Ю.П.Янович.,  Раздел Анотація
      Книга Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві - Костін М.І.,  Раздел Анотація
      Книга Судова медицина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
    Категория Торговое право
      Книга Правові засоби матеріально-технічного забезпечення товаровиробників в умовах реформування АПК - Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Хозяйственное право
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 2 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 3 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 4 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 5 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) для студентів IV курсу - Д.В. Задихайл,  Раздел Анотація
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент персоналу в органах ДПС України - М.М. Недашківській та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомий,  Раздел Анотація
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Основи римського приватного права - Є.М. Орач, Б.Й. Тишик.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.,  Раздел Анотація

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика