Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомийАнотація.Главная >> Комментарии к нормативным актам >> Постатейний коментар до Кримінального кодексу України - Автор невідомийimage

Анотація


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!Переднє слово

Вживані у книзі скорочення .

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ  1 Загальні положення.

Розділ  II Закон про кримінальну відповідальність.

Розділ  III Злочин та його види.

Розділ  IV Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт

злочину).

Розділ  V Вина та її форми.

Розділ  VI Співучасть у злочині.

Розділ  VII Повторність, сукупність та рецидив злочинів.

Розділ  VIII Обставини, що виключають злочинність діяння.

Розділ  IX Звільнення від кримінальної відповідальності.

РОЗДІЛ Х Покарання та його види.

Розділ  XI Призначення покарання .

Розділ  XII Звільнення від покарання та його відбування .

Розділ  ХIII Судимість.

Розділ  XIV Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

РОЗДІЛ XV Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ  І Злочини проти основ національної безпеки України.

Розділ  II Злочини проти життя та здоров'я особи.

Розділ  III Злочини проти волі, честі та гідності особи.

Розділ  IV Злочини проти статевої ϲʙᴏбоди та статевої недоторканості

особи.

Розділ  V Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і

ϲʙᴏбод людини і громадянина.

Розділ  VI Злочини проти власності.

Розділ  VII Злочини у сфері господарської діяльності.

Розділ  VIII Злочини проти довкілля.

Розділ  IX Злочини проти громадської безпеки.

Розділ  Х Злочини проти безпеки виробництва.

Розділ  XI Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Розділ  XII Злочини проти громадського порядку та моральності.

Розділ  XIII Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти

здоров'я населення.

Розділ  XIV Злочини у сфері охорони державної таємниці,

недоторканності державних кордонів, забезпечення

призову та мобілізаці.

Розділ  XV Злочини проти авторитету органів державної влади, органів

місцевого самоврядування та об'єднань громадян.

Розділ  XVI Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних

машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж .

Розділ  XVII Злочини у сфері службової діяльності.

Розділ  XVIII Злочини проти правосуддя.

Розділ  XIX Злочини проти встановленого порядку несення військової

служби (військові злочини).

Розділ  XX Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного

правопорядку.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ  I.

Розділ  II.

Перелік і майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком.

 

ВЖИВАНІ СКОРОЧЕННЯ

ВК - Водний кодекс України від 6 червня 1995 р

ВТК - Виправно-трудовий кодекс України від 23 грудня 1970 р

ГПК - Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.

ЖК - Житловий кодекс України від ЗО червня 1983 р

ЗК - Земельний кодекс України в редакції від 13 березня 1992 р

КАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р

КЗП - Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р

КК - Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

КН - Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р.

КПК - Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р.

КТМ - Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р.

КШС - Кодекс про шлюб і сім'ю України від 20 червня 1969 р

ЛК - Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р

МК - Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р

ПК - Повітряний кодекс України від 23 травня 1995 р.

ЦК - Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р.

ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р.

АК - Антимонопольний комітет України

ВАС - Вищий арбітражний суд України

ВМС - Військово-Морські Сили України

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я

ВР - Верховна Рада України

ВС - Верховний Суд України

ГП - Генеральна прокуратура України

ГДПІ - Головна державна податкова інспекція України

Держкомкордон - Державний комітет у справах охорони державного кордону України

ДКРГ - Державний комітет рибного господарства

ДМС - Державна митна служба України

ДПА - Державна податкова адміністрація України

ДДПВП - Державний департамент України з питань виконання покарань

ДСЕК - Державна служба експортного контролю України

ЗС - Збройні Сили України

КВПП - Комітет по використанню повітряного простору України

КМ - Кабінет Міністрів України

КС - Конституційний Суд України

МАП - Міністерство аграрної політики України

МВС - Міністерство внутрішніх справ України

МЕ - Міністерство економіки України

МЕПР - Міністерство екологи та природних ресурсів

МЗЕЗ - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України

МЗЕЗторг - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

МЗС - Міністерство закордонних справ України

МКМ - Міністерство культури і мистецтв України

МНС - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МО - Міністерство оборони України /

МОЗ - Міністерство охорони здоров'я України

МОН - Міністерство освіти і науки України

МОП - Міжнародна організація праці

МПСП - Міністерство праці і соціальної політики України

МТ - Міністерство транспорту України

МФ - Міністерство фінансів України

МЮ - Міністерство юстиції України

НБ - Національний банк України

НГ - Національна гвардія України

ООН - Організація Об'єднаних Націй

ПВ - Прикордонні війська України

ПВС - Пленум Верховного Суду України

РЄ - Рада Європи

СБ - Служба безпеки України

УДО - Управління державної охорони України

ФДМ - Фонд державного майна України

ЦО - Цивільна оборона України

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

КВУ - кримінально-виконавча установа

КПП - контрольно-пропускний пункт

ПДВ - податок на додану вартість

СІЗО - слідчий ізолятор

СНІД - синдром набутого імунодефіциту людини


Похожие разделы в других книгах:
    Категория Аграрное право
      Книга ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ - А. М. ТРЕТЯК, В. М.ДРУГАК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ - А.М. ТРЕТЯК.,  Раздел Анотація
      Книга ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З АГРАРНОГО ПРАВА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ - В.П. Жушман та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Административное право
      Книга Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Судебные и правоохранительные органы
      Книга СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ - А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова.,  Раздел Анотація
    Категория Банковское право
      Книга Банківське право - О, А, Костюченко.,  Раздел Анотація
    Категория Гражданское право
      Книга Цивільне процесуальне право України.,  Раздел Анотація
    Категория Жилищное право
      Книга Житлове право України - М.К. Галтич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория История государства и права зарубежных стран
      Книга Римське приватне право. Курс лекцій - Р.А. Калюжний.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Історія держави і права країн Стародавнього світу - Тищик Б.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Криминальное право
      Книга МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНИМ ПІДРОЗДІЛАМ УКРАЇНИ ПО ВИКОРИСТАННЮ МОЖЛИВОСТЕЙ НЦБ ІНТЕРПОЛУ В УКРАЇНІ У ПОПЕ,  Раздел Анотація
      Книга ЗАСТОСУВАННЯ В СЛІДЧІЙ ПРАКТИЦІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ - Юркова Г.В., Дєлієв О.М.,  Раздел Анотація
      Книга КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ - M. Й. КОРЖАНСЬКИЙ.,  Раздел Анотація
    Категория Международное право
      Книга МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО - І. І. Дахно.,  Раздел Анотація
      Книга DEUTSCH. ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - І.Г. Мараховська,,  Раздел Анотація
      Книга Завдання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право - Гайворонський В.М. та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Налоговое право
      Книга Правовий режим оподаткування в Україні - П.Т. Гега.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Кваліфікація ухилення від сплати обовязкових внесків державі - Л.П. Брич.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Нотариат
      Книга Нотариат в Украине. Г.С. Семаков, С.П. Кондракова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Предпринимательское право
      Книга Контроль і перевірки підприємницької діяьності - Колектив авторів.,  Раздел Анотація
      Книга Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері під-приємництва - А.Ф. Волобуєв.,  Раздел Анотація
    Категория Семейное право
      Книга ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ - І.М. Сирота.,  Раздел Анотація
    Категория Трудовое право
      Книга ОХОРОНА ПРАЦІ - О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук.,  Раздел Анотація
      Книга ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - В.М. Венедиктова.,  Раздел Анотація
    Категория Теория государства и права
      Книга ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - К. Г. Волинка.,  Раздел Анотація
      Книга Основи держави і права - Котюк В. О.,  Раздел Анотація
      Книга Правознавство - Т.В.Варфоломеєва та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Уголовное право
      Книга Мотив і мотивація злочину - А.В. Савченко.,  Раздел Анотація
      Книга Кваліфікація злочинів проти власності - В.П. Ємельянов.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Финансовое право
      Книга ФІНАНСОВЕ ПРАВО - А. Г. Зюнькін.,  Раздел Анотація
    Категория Экологическое право
      Книга Екологічне право України - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
      Книга Право екологічної безпеки - Андрейцев В.І.,  Раздел Анотація
      Книга Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища – ред.. Наталія Андрусеви,  Раздел Анотація
    Категория История государства и права Украины
      Книга Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.,  Раздел Анотація
      Книга Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Правовое регулирование деятельности органов ГНС
      Книга Правове регулювання вивільнення працівників ОВС - М.І. Іншин.,  Раздел АНОТАЦІЯ
    Категория Право
      Книга Історія політичних і правових вчень - Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.,  Раздел Анотація
      Книга Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів - За ред. О.М. Бандурки,  Раздел Анотація
      Книга Торгове право - Курс лекцій (СНАУ),  Раздел Анотація
      Книга Кримінальне право України. Загальна частина - За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка,  Раздел Анотація
    Категория Юридическая деонтология
      Книга Юридична деонтологія - І.В. Бризгалов.,  Раздел Анотація
      Книга Юридична термiнологiя. Довідник - В.В. Головченко, В.С. Ковальський.,  Раздел Анотація
    Категория Конституционное право Украины
      Книга Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні - О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, Г.В. Зубенко.,  Раздел Анотація
      Книга Конституційне право України - Кравченко В. В.,  Раздел Анотація
      Книга НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.,  Раздел Анотація
    Категория Разное
      Книга МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО.,  Раздел Анотація
    Категория Транспортное право
      Книга Кваліфікація автотранспортних злочинів - Коржанський М.Й.,  Раздел Анотація
    Категория Авторское право
      Книга Законодавство України про інтелектуальну власність - О.О. Підопригора.,  Раздел Анотація
    Категория Финансы
      Книга Кредитування: теорія і практика - Лагутін В.Д.,  Раздел Анотація
    Категория Информационное право
      Книга Паблік рілейшенз в ОВС - В.О. Болотова.,  Раздел style='margin-left:0cm'>Анотація
      Книга Контент-аналіз як метод вивчення документів - В.А. Болотова, Г.В. Попова.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА - І.В. Арістова,  Раздел Анотація
    Категория Судебное право
      Книга ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ - М. М. ВАСИЛЬЧЕНКО.,  Раздел Анотація
      Книга ЗАХИСНИК НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ - Ю.П.Янович.,  Раздел Анотація
      Книга Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві - Костін М.І.,  Раздел Анотація
      Книга Судова медицина - Авторський колектив.,  Раздел Анотація
    Категория Торговое право
      Книга Правові засоби матеріально-технічного забезпечення товаровиробників в умовах реформування АПК - Автор невідомий.,  Раздел Анотація
    Категория Хозяйственное право
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 2 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 3 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 4 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга Господарське право. Підручник. Р. 5 – Автор невідомий.,  Раздел Анотація
      Книга МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) для студентів IV курсу - Д.В. Задихайл,  Раздел Анотація
    Категория Менеджмент
      Книга Менеджмент персоналу в органах ДПС України - М.М. Недашківській та ін.,  Раздел Анотація
    Категория Государственное право зарубежных стран
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Основи римського приватного права - Є.М. Орач, Б.Й. Тишик.,  Раздел АНОТАЦІЯ
      Книга Конституційне право зарубіжних країн - В.О. Ріяка.,  Раздел Анотація

(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика